Općina Donji Vidovec

GRB RH

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 33/01,60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12 i 19/13), članka 93. Zakona o službenicima...

6

IZVJEŠTAJNA GODIŠNJA SKUPŠTINA ŠRD “MRENA”

U subotu, 3. siječnja izvještajnu godišnju skupštinu održali su članovi ŠRD-a  „Mrena“ iz Donjeg Vidovca. O aktivnostima u minuloj godini izvijestio je predsjednik Vladimir Kučan istaknuvši uspješnu realizaciju planiranog za 2014. godinu. Održano je 16 radnih akcija...

IMG_0637 - kopija

TRADICIONALNI SUSRETI KOJI TRAJU VIŠE OD DVA DESETLJEĆA

Susreti puni radosti i emocija U prostorijama NK Vidovčan u subotu, 27. prosinca održan je tradicionalni susret s djecom s posebnim potrebama te njihovim najbližima. Domaćini su bili načelnik i njegov zamjenik te Katarina Matulin s aktivisticama općinskog...

3a

DEDEKI ZLATARI

Darove u prosincu donose Sveti Nikola, Isusek, Djed Mraz, a u Donji Vidovec i DEDEKI ZLATARI doplove čamcima rijekom Dravom te prirede pravu atrakciju za sve,  a djeci i prigodni dar. Članovi našeg  Moto...

izbori

IZBORI 2014.

Danas u 7,00 su otvorena birališta te su započeli izbori za Predsjednika Republike Hrvatske. Za ove izbore, prema rješenju Ministarstva uprave, pravo glasa ima 3.779.281 glasač. Glasačka mjesta zatvaraju se u 19 sati, a...

GRB RH

POZIV-9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DONJI VIDOVEC OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/25 UR.BROJ: 2109/7-14-01/01 Donji Vidovec, 12.prosinac 2014. Na temelju članka 56. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 5/13),          S...