djecji.vrtic.donja.dubrava@ck.t-com.hr
 • osobno dolaskom u vrtić


 • Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića u D. Dubravi i D. Vidovcu te na web stranici vrtića najkasnije do 01.06.2021. Rezultati upisa bit će objavljeni pod datumom rođenja te inicijalima djeteta.


  PREDAJOM PRIJAVE ZA VRTIĆ I POTREBNE DOKUMENTACIJE DIJETE NIJE UPISANO U DJEČJI VRTIĆ. KADA RODITELJ POTPIŠE UGOVOR SA VRTIĆEM TADA JE DIJETE UPISANO U VRTIĆ.

  " /> novost - Općina Donji Vidovec

  AKTUALNO

  Pročitajte

  Upisi u dječji vrtić “Klinčec” za ped. godinu 2021/22 bit će od 10.05.- 14.05.2021.


  Roditelji odnosno skrbnici djece koji su zainteresirani za upis djece u Dječji vrtić u Donjoj Dubravi i PO u Donjem Vidovcu trebaju ispuniti i priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Molimo roditelje čija su djeca rođena od 01.04.2015- 31.03.2016 da se obavezno jave na upis. Također u matičnom vrtiću upisujemo djecu jasličkog uzrasta koja su napunila godinu dana.


  Svu potrebnu dokumentaciju možete predati putem:  1. mail-a : djecji.vrtic.donja.dubrava@ck.t-com.hr

  2. osobno dolaskom u vrtić


  Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića u D. Dubravi i D. Vidovcu te na web stranici vrtića najkasnije do 01.06.2021. Rezultati upisa bit će objavljeni pod datumom rođenja te inicijalima djeteta.


  PREDAJOM PRIJAVE ZA VRTIĆ I POTREBNE DOKUMENTACIJE DIJETE NIJE UPISANO U DJEČJI VRTIĆ. KADA RODITELJ POTPIŠE UGOVOR SA VRTIĆEM TADA JE DIJETE UPISANO U VRTIĆ.  Natrag
  scroll to top