Disable Preloader

Proračun

Pretraživanje


Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna za 2021. godinu

Općina Donji Vidovec nastoji osigurati zainteresiranoj javnosti mogućnost dostave komentara, preporuka i prijedloga, a vezano uz izradu prijedloga financijskog plana Proračuna Općine Donji Vidovec za razdoblje 2021.-2023.

Mještani mogu svoje prijedloge slati ispunjavajući priloženi obrazac za sudjelovanje u planiranju i donošenju proračuna, koji mogu poslati na e-mail adresu: opc.dvidovec@gmail.com ili poštom na adresu:

Općina Donji Vidovec
(Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna)
Rade Končara 9
40327 Donji Vidovec

Navedeni obrazac molimo dostaviti najkasnije do 11.listopada 2020. godine.

Općina Donji Vidovec poziva mještane da se ispunjavanjem objavljenog obrasca za sudjelovanje, svojim komentarima i prijedlozima uključe u planiranje proračuna za iduću 2021. godinu. Svi prijedlozi će biti razmotreni. Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna važno je kako bi se sredstva proračunskih rashoda već u fazi planiranja samog proračuna usmjerila u projekte i programe koji bi bili u najvećoj mogućoj mjeri usklađeni sa potrebama mještana tj. lokalnog stanovništva i njihovim iskazanim stavovima.

Ovakvo sudjelovanje mještana još je jedan korak u podizanju razine transparentnosti rada općinske uprave, ali i alat za izravnu komunikaciju između mještana i općinskog načelnika, odnosno općinske uprave.2021.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2020.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

2019.

ikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider
scroll to top