DONJI VIDOVEC Hrvatska

Ispred Općinske zgrade, i ove godine doskakutala su nam tri Uskrsna zečića i obavijestila nas kako počinjemo sa Uskrsnim događajima u našem mjestu. Hvala Alenu Vadas na proš...

Više...

Poštovani,

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka 2023. donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedi...

Više...