AKTUALNO

Pročitajte

Općina Donji Vidovec, na traženje Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, provodi Anketu o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a (društveno poticane stanogradnje).


Anketni upitnik možete pronaću u prilogu, a potrebno ga je dostaviti najkasnije do 25. studenog 2022. godine, osobno u općinski ured ili putem elektronske pošte na opc.dvidovec@gmail.com. 


 Natrag
scroll to top