Općinska načelnica Općine Donji Vidovec, dana 06. studenog 2023. godine potpisala je ugovor na projektu ulaganje u IZGRADNJU ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U DONJEM VIDOVCU.
Vrijednost radova planirana je u iznosu od 48.392,00 EURA bez PDV-a, odnosno 60.490 EURA s PDV-om, a prijavom na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ožujku ove godine, odobrena su nam sredstva u iznosu od 45.000,00 EURA.
Predmet Ugovora je izvođenje radova - strojarske instalacije i hidro instalacije. 
Za najprihvatljivijeg izvođača putem javnog natječaja odabrano je poduzeće KOS d.o.o. iz Kotoribe." /> novost - Općina Donji Vidovec

AKTUALNO

Pročitajte

Općinska načelnica Općine Donji Vidovec, dana 06. studenog 2023. godine potpisala je ugovor na projektu ulaganje u IZGRADNJU ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA U DONJEM VIDOVCU.
Vrijednost radova planirana je u iznosu od 48.392,00 EURA bez PDV-a, odnosno 60.490 EURA s PDV-om, a prijavom na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ožujku ove godine, odobrena su nam sredstva u iznosu od 45.000,00 EURA.
Predmet Ugovora je izvođenje radova - strojarske instalacije i hidro instalacije. 
Za najprihvatljivijeg izvođača putem javnog natječaja odabrano je poduzeće KOS d.o.o. iz Kotoribe.


Natrag
scroll to top