SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Donji Vidovec, Održana je 7. Sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec. Osim vijećnika na sjednici su bili nazočni i Damir Lukša vd Pročelnika, Siniša Radiković-direktor PRE-KOM-a, Dubravka Horvat-ravnateljica dječjeg vrtića te načelnik i njegov zamjenik. Donijete su sljedeće odluke: • Ekonomska cijena boravka u dječjem vrtiću kao i omjer sufinanciranja općina – roditelji neće se mijenjati, roditelji polaznika donjovidovskog vrtića i nadalje će plaćati puno manje nego u drugim jedinicama lokalne samouprave. • Prihvaćeno je polugodišnje izvješće o poslovanju dječjeg vrtića, polugodišnje izvješće načelnika Općine Donji Vidovec i polugodišnje izvršenje Proračuna za 2014. Izraženo je zadovoljstvo dobrim poslovanjem vrtića, načelnik je istaknuo da se Proračun puni slično kao i prošle godine, najvažniji je prihod od poreza na dohodak i on je na razini planiranog, no istaknuto je da će dizanjem neoporezivog dijela plaće smanjiti priliv u proračun. Prihodi na polovini godine su iznosili 1 657 096,61 kuna, rashodi 901 349,97 te višak prihoda iznosi 755 746,64 kune. U ovo doba petogodišnje krize u kojoj se nalazi Hrvatska, a uzimajući u obzir precentraliziranost države i mrvice koje idu općinama, gradovima i županijama to je itekako dobar rezultat poslovanja. • Donijeta je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova PRE-KOM-u iz Preloga. • Donijeta je Odluka o dimnjačarskoj službi na području općine te sukladno zakonskim propisima Odluka o financiranju političkih stranaka i to 500 kn po vijećniku godišnje, a za podzastupljeni spol plus 10%. • Također je donesena odluka o izmjeni i dopuni Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od posljedica katastrofa i velikih nesreća na području Općine Donji Vidovec, donesena je i odluka o kriterijima i mjerama naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Donji Vidovec.


Natrag
scroll to top