OBAVIJEST O PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA KOMUNALNOG REDARA - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Dana 30. kolovoza 2016. u 9:00 sati u prostorijama Općine Donji Vidovec održat će se provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. SVI kandidati koji su se javili na natječaj za radno mjesto komunalnog redara ispunjavaju formalne uvijete natječaja te iste pozivamo da se u gore navedenom terminu neizostavno odazovu na testiranje. Kandidat koji neće pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.  Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje nalaze se u prilogu. OPĆINA DONJI VIDOVEC


Natrag
scroll to top