POTPISIVANJE PISMA NAMJERE - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

 


POTPISIVANJE PISMA NAMJERE


ZA PROJEKT AGLOMERACIJE DONJA DUBRAVA


 


U ponedjeljak 24. travnja 2017. godine, u prostorijama Međimurskih voda d.o.o. Čakovec predstavnici Grada Preloga i općina Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba potpisali su Pismo namjere za provedbu projekta aglomeracije Donja Dubrava.


 


U veljači 2017. godine su konzultanti tvrtke Proning DHI d.o.o. iz Zagreba predstavili projekt vijećnicima jedinica lokalne samouprave s područja provedbe projekta kako bi ih upoznali s osnovnim karakteristikama samog projekta te s  planovima za predstojeće aktivnosti kod same provedbe. Nakon održane prezentacije Projekta, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donijela su odgovarajuće odluke o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na projektu, kao i odluke o sufinanciranju projekta i partnerstvu na projektu.


Međimurske vode su 10. travnja 2017. godine od Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave vodnog gospodarstva, primile Poziv na dostavu aplikacijskog paketa dokumenata za Projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava. Predaja aplikacijskog paketa se planira tijekom svibnja 2017. godine, a sredinom godine i provedba potrebnih postupaka javnih nadmetanja za odabir izvođača radova.


Predviđa se da bi po prihvaćanju projekta i ugovaranju  potrebnih radova, početak građevinskih radova mogao biti u drugoj polovici 2017. godine.


Podsjećamo da je procijenjena vrijednost cijelog projekta je cca. 189 milijun kuna, a predviđeno je financiranje sredstvima kohezijskog fonda EU, nadležnog ministarstva, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave. Za Donji Vidovec je procijenjena vrijednost projekta 27 milijuna kuna, a zanimljivo je napomenuti da domaćinstva (građani) neće trebati sufinancirati izgradnju kanalizacije (i priključak je uračunat u cijenu izgradnje), to je jedinstveno za način sufinanciranja takovih projekata.   


Natrag
scroll to top