Javni natječaj, odluka - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima im postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15) i članku 2. Odluke o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Donji Vidovec za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge (KLASA: 402-08/18-01/01, URBROJ:2109/07-01-18-1 od 15. siječnja 2018. godine), objavljuje se 


- Javni  natječaj za financiranje programa i projekata koje provode udruge, sredstvima iz proračuna Općine Donji Vidovec za 2018. godinu 
- Odluka o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Donji Vidovec za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge 

U privitku preuzmite obrasce:
Natrag
scroll to top