USLUGE POMOĆI I PODRŠKE STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA U DONJEM VIDOVCU SE PRUŽAJU SE U SKLOPU PROJEKTA EVO ME! - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Centar za pomoć u kući Međimurske županije nositelj je projekta Evo me! UP.02.1.1.05.0113 financiranog iz Europskog socijalnog fonda kojemu je glavni cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama, pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije. Ovaj cilj planira se ostvariti kroz stručnu edukaciju i zapošljavanje 12 žena, na poslovima potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama, te osobama u nepovoljnom položaju.


Od 3.9.2018. pružaju usluge pomoći i podrške krajnjim korisnicima na području partnerskih općina a jedna između njih je i Općina Donji Vidovec. Projekt traje 30 mjeseci a započeo je s 30.5.2018.


Trenutno se na području općine Donji Vidovec pružaju usluge pomoći i podrške 8 krajnjih korisnika koji primaju usluge na dnevnoj, odnosno tjednoj bazi.  Krajnji korisnici projekta su osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju te osobe s invaliditetom.


Sve zaposlenice – gerontodomaćice na projektu Evo me! iz Operativnog programa učinkovitosti ljudskih potencijala 2014.-2020., pozivnog natječaja programa zapošljavanja žena – Zaželi do sada su prošle jednodnevni tečaj uvođenja u posao, tečaj pružanja prve pomoći, tečaj zaštite na radu i zaštite od požara a svakodnevno dobivaju i podršku kod pružanja usluga pomoći i podrške starijim osobama. Sveukupna vrijednost projekta je 1.633.043,17 HRK (bespovratna sredstva) dok udio sufinanciranja Europskog socijalnog fonda iznosi 85% (1.388.086,69 HRK), a Republika Hrvatska sufinancira 15% (244.956,48 HRK).


Već s početkom veljače djelatnice će paralelno s pružanjem usluga pomoći i podrške krajnjim korisnicima započeti pohađati i teorijski dio za osposobljavanje za poslove gerontodomaćice za koji će dobiti i verificiranu potvrdu kako bi i nakon završetka projekta bile osposobljene i osnažene za daljnje tržište rada što je i jedan od važnijih ciljeva projekta. Osim toga vrlo je važna i socijalna uključenost i povećanje razine kvalitete starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju kojima se usluge pružaju.


Prijave za usluge pomoći i podrške traju tokom cijele provedbe projekta EVO ME! a prijaviti se mogu invalidne osobne, osobe starije životne dobi, osobe u nepovoljnom položaju  a sve kako bi im se povećala razina kvalitete života.


Prijavnice se mogu ispuniti u prostorijama Općine donji Vidovec a korisnicima će biti osigurane razne mogućnosti pomoći i podrške koje sami biraju i navode u PRIJAVNICI.


Osim toga osobe se mogu same javiti i prijaviti i voditeljici projekta Lani Zvošec na telefon 099/339 18 48 te je moguć dolazak na njihovu kućnu adresu da se prijavnica popuni što je sve češća praksa obzirom na stariju dob i nemoć osoba.


Kontakt informacije:


Lana Zvošec, voditeljica projekta Evo me!


099/ 339-1848


Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec


www.pomocukuci-mz.eu


lana@pomocukuci-mz.eu


Natrag
scroll to top