" />
Saziv 14. sjednice 0pćinskog vijeća - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 58. i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/18), S A Z I V A M  14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec za petak – 29.ožujak 2019. godine sa početkom u 19.00 sati.


Sjednica će se održati u vijećnici Općine Donji Vidovec. Za sjednicu predlažem slijedeći:


      DNEVNI RED:  1. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Donji Vidovec za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine,

  2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,

  3. Izvješće Općinskog načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine na području Općine Donji Vidovec za 2018. godinu,

  4. Izvještaj GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog o radu – gospodarenju otpadom na području Općine Donji Vidovec za 2018. godinu,

  5. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava u 2019. godini za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec,

  6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

  7. Aktualni sat


Molim za odaziv sjednici.


OSIM ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA NA SIJEDNICU POZIVAM:  1. Općinskog načelnika i njegovog zamjenika

  2. Predstavnike sredstava javnog priopćavanja


PREDSJEDNIK Općinskog vijeća


Josip Jambrešić, v.r.


 

Natrag
scroll to top