Svečana podjela uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćice (28.6.2019. petak) - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Nakon uspješno obavljenog osposobljavanja za gerontodomaćice, djelatnicama projekta Evo me! svečano su uručena uvjerenja o osposobljavanju.


Šest djelatnica Centra za pomoć u kući, koje se u sklopu projekta Evo me! brinu o ukupno 59 starijih i nemoćnih korisnika uspješno su završile edukaciju . Program provodi Pučko otvoreno učilište Čakovec, a od polaznica su naučile kako prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, kako prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku, koristiti odgovarajuće postupke u održavanju higijene, čišćenja stambenog prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijima osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama te primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.


Projekt Evo me! provodi se u sklopu programa „Zaželi“ a glavni cilj mu je educirati i zaposliti što veći broj žena iz teško zapošljive skupine, te im tako omogućiti povratak u radnu okolinu.


Nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb te općine Donji Vidovec, Kotoriba, Sveta Marija, Donja Dubrava i Pribislavec.


Vrijednost projekta je 1.633.043,17 kuna. Europski socijalni fond sufinancira ga 85% (1.388.086,69 kuna ), a Republika Hrvatska 15% (244.956,48 kuna) ukupnog iznosaNatrag
scroll to top