Donji Vidovec - 3. Uskrsna nedjelja 26. 04. 2020. - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

SVETA MISA: ŽUPNA - Svete mise (u Donjoj Dubravi bez prisutnosti vjernika)


Ponedjeljak: za + Matulin Dragutina god. + braću, rod. Lukša i Matulin
Utorak: za + Zvonar Doroteju god. Ljudevita i Melitu
Srijeda: za + Šimunić Mariju i Alojza
Četvrtak: za + obi. Hrašćanec Ružu i Ljubicu i Stevu Krvar
Petak: za + Lukša Francu god. Franju + rod. Lukša i Hunjadi
Subota: za + Tereziju III. spro. i Miljenka Kučan
Nedjelja: (9.00 za + Globar Zlatu, Franju i Razum Antuna)


Katolički tisak: Glas koncila, Mak


SVETE MISE BEZ PRISUTNOSTI VJERNIKA!(osim nedjelje???)


Možete dati lukno i dar za crkvu. – kroz cijelu godinu !
Hvala onima koji daruju za crkvu!
Skupljamo papir, plastične i staklene flaše!

Natrag
scroll to top