POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI INTERPRETACIJSKOG CENTRA „DRAVSKI ZLATARI“ I ETNO PARKA DONJI VIDOVEC - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Dana 20. travnja 2020. godine Općina Donji Vidovec započela je sa realizacijom projekta na izgradnji Etno parka i interpretacijskog centra „DRAVSKI ZLATARI“ Donji Vidovec.
Interpretacijski centar gradit će se po fazama, a u ovoj I. fazi izvest će se „grubi“ građevinsko-obrtnički, strojarski i elektroinstalaterski radovi.

Za predmetne radove sklopljen je Ugovor o izgradnji Interpretacijskog centra sa izvođačem TEAM Građenje d.o.o. Čakovec. Cijena radova po Ugovoru iznosi 1.796.219,91 kuna bez PDV-a, odnosno 2.245.274,89 kuna s PDV-om.

Izvođenje radova će nadzirati MENA d.o.o. Čakovec, s kojima je sklopljen Ugovor o obavljanju usluge stručnog nadzora građenja. Cijena navedene usluge po Ugovoru iznosi 34.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 43.125,00 kuna s PDV-om.

Usluge koordinatora zaštite na radu vršit (provodit) će LINCON j.d.o.o. iz Palovca. Cijena navedene usluge mjesečno iznosi 1.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.875,00 kuna s PDV-om.

Projektna dokumentacija za Interpretacijski centar izrađena je 2019. godine. Projektnu dokumentaciju izradio je NORD-ING d.o.o. iz Čakovca. Cijena za izradu projektne dokumentacije po Ugovoru iznosi 193.100,00 kuna bez PDV-a, odnosno 241.375,00 kuna s PDV-om.

Projekt izgradnje Interpretacijskog centra u ovoj I. fazi sufinancirat će Ministarstvo turizma Republike Hrvatske u iznosu od 560.000,00 kuna, a ostali iznos financirat će se iz Proračuna Općine Donji Vidovec.

Planirani završetak ove I. faze radova planiran je za 15. rujan 2020. godine.

Niže se nalazi tekstualni opis Projekta, situacija, pročelja te sam izgled Projekta Interpretacijskog centra nakon njegova završetka.


 Natrag
scroll to top