ODRŽAN PARTNERSKI SASTANAK – PROJEKT EVO ME! - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Partnerski sastanak sazvala je voditeljica projekta Evo me! UP 02.1.1.05.0113 Marijana Breški, a održan je 25.11.2020. u online obliku. Raspravljano je o mnogim pozitivnim rezultatima projekta. Svi ciljevi projekta uspješno su postignuti:


Omogućen je pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih, ruralnih područja Međimurja. Na području općina Pribislavec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba, pomoć u kući pružalo je 8 žena.


Povećana je konkurentnost uključenih žena kroz stručnu edukaciju za koju su primile ispravu o osposobljenosti. Uspješno je završeno 6 osposobljavanja za gerontodomaćicu, 3 za maserku 1 za njegovateljicu.


Postignuta je socijalna uključenost i povećanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba. Kroz cijeli projekt pomoć je pružena za više od 80 krajnja korisnika. Iskustva su izrazito pozitivna što još dodatno naglašava vrijednost projekta.


Projekt Evo me! UP.02.1.1.05.0113 završava 30.11.2020. Odobren je nastavak pa čekamo početak projekta Evo me 2! kako bi i dalje mogli pomagati starijim i nemoćnim osobama.Natrag
scroll to top