Istraživanje - Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Poštovani, U sklopu Konferencije o budućnosti Europe Središnji državni ured za demografiju i mlade organizira međunarodnu Konferenciju o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku i mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.


Za ispunjavanje ovog upitnika potrebno je izdvojiti samo 3-4 minute vremena. Vaši odgovori su anonimni i zbirno će se koristiti pri predstavljanju rezultata na Konferenciji o budućnosti Europe s naglaskom na temu: Demografski izazovi Republike Hrvatske i Europske unije nakon epidemije bolesti COVID-19. Poveznica dolje:


Istraživanje - Mišljenje građana o utjecaju epidemije bolesti COVID-19 na demografsku sliku RH


Više o konferenciji: https://demografijaimladi.gov.hr/demografska-slika-republike-hrvatske-i-europske-unije-nakon-covid-19-pandemije/6146


https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_hr


Lijep pozdrav,


Demographic Development Sector


Služba za koordinaciju demografske politike


Department for Demographic Policy Coordination


Domagoj Šutalo


demografijaimladi.gov.hrNatrag
scroll to top