Sufinanciranje nabave školskog radnog materijala za osnovnoškolce - Općina Donji Vidovec
Disable Preloader

Novosti

Općina Donji Vidovec ove će godine sufinancirati troškove kupnje školskog radnog materijala. Odluku o isplati jednokratnih novčanih pomoći za kupnju školskog radnog materijala za školsku godinu 2023./2024. donijela je općinska načelnica Bojana Petrić.

Pravo na sufinanciranje nabave školskog radnog materijala imaju svi učenici osnovne škole u iznosu od 20,00 € po učeniku, a koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Donji Vidovec. Za ostvarivanje prava na dodjelu novčanog iznosa za sufinanciranje troškova kupnje školskog radnog materijala, roditelji podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec zahtjev za sufinanciranje (nalazi se u prilogu) uz koji je potrebno dostaviti  dokaz o prebivalištu - obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za učenika za kojeg se traži sufinanciranje.

Ispunjeni Zahtjev sa prilozima dostaviti na Općinu od 25.9. do 29.9.2023. u periodu od 13:00 do 15:00 sati kako bi mogli podići novčanu pomoć. Sve ostale informacije mogu se dobiti u prostorijama Općine Donji Vidovec svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

 


 
Natrag
scroll to top