Disable Preloader

Projekti

Pretraživanje


2023.

ikona

 

          

 

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske po javnom pozivu za sufinanciranje projekata i gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini

 

Općina Donji Vidovec je 1. lipnja 2022. godine prijavila projekt „Izgradnja nerazvrstanih prometnica u Donjem Vidovcu“ na Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2022. godini koji je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Navedenim projektom planirana je izgradnja nerazvrstanih prometnica nakon aglomeracije u ulici Braće Radića i dijelu ulice Matije Gupca u dužini od 1.366,09 metara i djelomična izgradnja oborinske odvodnje na navedenoj dionici, odnosno uređenje kanala i postavljanje cijevnih propusta. Ukupno predviđena vrijednost radova (koji su se planirali izvesti u toku 2022. godine) po prijavljenom projektu iznosila je =86.269,83 € odnosno =650.000,00 HRK.

Dana 22. studenog 2022. godine sa Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta „Izgradnja nerazvrstanih prometnica u Donjem Vidovcu“ kojim se Ministarstvo obvezalo da će predmetni Projekt sufinancirati u iznosu od =15.926,74 € (120.000,00 HRK). Navedena financijska sredstva u iznosu od =15.926,74 € (120.000,00 HRK) za sufinanciranje projekta „Izgradnja nerazvrstanih prometnica u Donjem Vidovcu“  Ministarstvo je doznačilo na poslovni račun Općine krajem prošle godine.

Sveukupna vrijednost izvedenih odnosno završenih radova na izgradnji nerazvrstanih prometnica u Općini Donji Vidovec, nakon provedenog projekta aglomeracije odnosno izgradnje kanalizacijskog sustava fekalnih voda, u toku 2022. godine iznosi 234.877,47 € odnosno 1.769.684,23 HRK.divider

2022.

ikonadivider

2021.

ikona

U ponedjeljak, 13. rujna 2021. godine, održan je peti sastanak projektnih partnera u Donjem Vidovcu koji se održao u sklopu prekograničnog projekta Two Rivers one Goal II.

Osim domaćina, načelnice Općine Donji Vidovec Bojane Petrić, sastanku su nazočili i predstavnici ostalih partnera – načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković te načelnica Općine Tótszerdahely Viktória Havasi, a prisustvovala je i dr. Nagy Arpad Dezsone koja je predstavnica grupacije Mura Regije EGTS.

Tvrtka LEOTA PROJEKTI d.o.o. pruža tehničku podršku Općini Donji Vidovec prilikom provedbe projekta, a na sastanku su prisustvovale direktorica tvrtke Leonarda Krsnik te suradnice na projektu.

Predstavnici općina partnera iznijeli su kratko izviješće o dosadašnjim obavljenim aktivnostima u sklopu projekta te opisali planove i aktivnosti koje još imaju u planu.

Predstavnici Općine Donji Vidovec prezentirali su provedene nabave te iznijeli plan održavanja demonstracija ispiranja zlata. Tokom daljnje provedbe projekta planirane su četiri demonstracije ispiranja zlata, a prva demonstracija održat će se za djecu i mlade.

Predstavnici Općine Goričan iznijeli su stanje trenutnih radova na izgradnji turističkog objekta na Ribnjaku – „Šoderici“. Planirani završetak radova je u mjesecu studenom 2021. godine.

Predstavnici Općine Tótszerdahely prezentirali su aktivnosti u sklopu radova na nadogradnji umjetnog jezera u Tótszerdahelyju koji će biti završeni u mjesecu studenom 2021. godine te su ujedno iznijeli plan nabave opreme.

Predstavnica Mura Regije EGTS predstavila je planirane aktivnosti koje se odnose na promoviranje projektnih aktivnosti, a uključuju ažuriranje projektne web-stranice, snimanje promotivnog videa te izradu promotivnih materijala.

Predstavnica Općine Legrad predstavila je provedene aktivnosti koje se odnose na turističke obilaske solarnim čamcem, dok će u narednom razdoblju započeti nabavu za izradu zajedničke strategije razvoja turizma, kao i nabavu odmorišta za bicikliste, tzv. smart solar cycling point-a.

Ukupna vrijednost projekta Two Rivers one Goal II iznosi 888.876,76 € uz stopu sufinanciranja Europske unije od 85%. Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava na razini cijelog projekta iznosi 755.545,23 €, dok ukupan iznos namijenjen za provedbu aktivnosti Općine Donji Vidovec iznosi 94.866,25 €, od kojeg 85% odnosno 80.636,31 €, dodjeljuje Europska unija. Iznos vlastitog sufinanciranja Općine Donji Vidovec iznosi 14.299,94 €. Projekt je sufinanciran pomoću INTERREG programa Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.dividerikona
Dana 24.5.2021. godine zaprimljena je Odluka o odabiru projekta "Opremanje Doma kulture u Donjem Vidovcu" kojim je nositelj projekta, Općina Donji Vidovec odabran, od strane Upravnog odbora LAG-a Mura-Drava za dodjelu potpore u iznosu od 155.000,00 kuna. Općina Donji Vidovec navedeni projekt prijavila je u ožujku 2021. godine unutar mjere 19. Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER iz Programa ruralnog razvoja RH.
U daljnjim koracima LAG Mura Drava podnosi prvi dio zahtjeva za potporu prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Prijavljenim projektom Općina Donji Vidovec planira nabavku konferencijskih stolica za dvoranu, projektora, računala, blackout zavjesa i druge opreme. Ovim projektom opremanja, unutrašnjost objekta biti će u skladu s vanjskim izgledom obnovljene zgrade Doma kulture.

 dividerikonadividerikonadividerikonadivider

2020.

ikonadivider
scroll to top