Disable Preloader

O općini

Općina Donji Vidovec je jedinica lokalne samouprave u Međimurskoj županiji koja se sastoji od jednog naselja. Smještena je u istočnom dijelu županije u blizini utoka Mure u Dravu, graniči s tri općine u Međimurskoj županiji (Kotoriba, Donja Dubrava i Sveta Marija), općinom Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji i Mali Bukovec u Varaždinskoj županiji, a granica s Republikom Mađarskom je u neposrednoj blizini.

Nalazi se 5 km od željezničke postaje Kotoriba, pokraj državne ceste D20 (Čakovec-Koprivnica) te oko 17 km od autoputa Goričan-Zagreb.

Donji Vidovec karakterizira akumulacijsko-tektonski reljef murskih i dravskih poloja te riječnih terasa formiranih tijekom holocena.

Općina Donji Vidovec broji 1.595 stanovnika prema popisu iz 2001. godine, od toga je 460 zaposlenih (28,8%) i to pretežito u industriji i građevinarstvu, a posljednjih godina se bilježi rast zaposlenosti u turizmu i trgovini radi izgradnje hotela «Golf» te otvaranja novih trgovina. Izgradnja golf igrališta će dati nov impuls u tom smjeru (trenutno djeluje škola golfa). Vidljiv je razvoj ove općine u smjeru obrtništva te turizma i trgovine. Donji Vidovec je prema pisanim dokumentima najstarije naselje u Međimurju i u pisanim se dokumentima prvi puta spominje daleke 1226.g., to je i najstarija župa u ovom dijelu Međimurja, samim središtem dominira prekrasni barokni kompleks (župna crkva, kurija i pil te zaštićeni spomenik prirode-ogromni hrast lužnjak).

Bogatstvo pitke vode sasvim će sigurno u ne tako dalekoj budućnosti biti vrlo značajan resurs, pa se nastoji zaštiti od zagađenja izgradnjom kanalizacije koja je u fazi projektiranja prečistaća. Općina skromnim proračunskim sredstvima ipak uspijeva pratiti potrebe i želje žitelja ove općine te nastoji osigurati uvjete u okviru svojih ingerencija i mogućnosti razvoj općine i kvalitetniji život žitelja Donjeg Vidovca, naravno bez pomoći županije i države to bi puno teže išlo.

Najznačajnije investicije u minulom razdoblju su bile obnova župne crkve i župnog dvora te svih pilova na području mjesta-općine, potpuna izgradnja vodovodne i plinske mreže s mogućnošću priključenja svakog domaćinstva, asfaltiranje prometnica, proširenje ceste prema Kotoribi, izgradnja pješačko-biciklističkih staza uz županijsku cestu Donji Vidovec-Kotoriba, izgradnja nove ulice sa svom komunalnom infrastrukturom osim kanalizacije.
scroll to top